యూదా స్తుతి గోత్రపు

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా
యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా (2)
నీవే కదా నా ఆరాధన
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన (2)

నీ ప్రజల నెమ్మదికై
రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని
అహమును అణచి అధికారులను
అధముల చేసిన నీకు (2)
అసాధ్యమైనది ఏమున్నది (4)     ||యూదా||

నీ నీతి కిరణాలకై
నా దిక్కు దెశలన్ని నీవేనని
ఆనతికాలాన ప్రధమ ఫలముగా
భద్రపరచిన నీకు (2)
అసాధ్యమైనది ఏమున్నది (4)     ||యూదా||

నీ వారసత్వముకై
నా జయము కోరింది నీవేనని
అత్యున్నతమైన సింహాసనమును
నాకిచ్చుఁటలో నీకు (2)
అసాధ్యమైనది ఏమున్నది (4)     ||యూదా||

Yoodaa Sthuthi Gothrapu Simhamaa
Yesayyaa Naa Aathmeeya Pragathi Nee Swaadheenamaa (2)
Neeve Kadaa Naa Aaraadhana
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana (2)

Nee Prajala Nemmadikai
Raajaagna Maarchindi Neevenani
Ahamunu Anachi Adhikarulanu
Adhamula Chesina Neeku (2)
Asaadhyamainadi Emunnadi (4)      ||Yoodaa||

Nee Neethi Kiranaalakai
Naa Dikku Deshalanni Neevenani
Anathikaalaana Pradhama Phalamugaa
Bhadraparachina Neeku (2)
Asaadhyamainadi Emunnadi (4)      ||Yoodaa||

Nee Vaarasathvamukai
Naa Jayamu Korindi Neevenani
Athyunnathamaina Simhaasanamunu
Naakichchutalo Neeku (2)
Asaadhyamainadi Emunnadi (4)    ||Yoodaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply