నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
యెహోవా నామమును
పరిశుద్ధ నామమును (2)
అంతరంగ సమస్తమా
సన్నుతించుమా (2)        ||నా ప్రాణమా||

ఆయన చేసిన మేలులను ఎన్నడు మరువకుమా
దోషములన్నియు క్షమియించెను ప్రాణ విమోచకుడు (2)
దీర్ఘ శాంత దేవుడు
నిత్యము కోపించడు (2)        ||నా ప్రాణమా||

మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరచుచున్నాడు
నీతి క్రియలను జరిగించును న్యాయము తీర్చును (2)
దాక్షిణ్యపూర్ణుడు
నిత్యము తోడుండును (2)        ||నా ప్రాణమా||


Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
Yehovaa Naamamunu
Parishuddha Naamamunu (2)
Anatharanga Samasthamaa
Sannuthinchumaa (2)       ||Naa Praanamaa||

Aayana Chesina Melulanu Ennadu Maruvakumaa
Doshamulanniyu Kshamiyinchenu Praana Vimochakudu (2)
Deergha Shaantha Devudu
Nithyamu Kopinchadu (2)       ||Naa Praanamaa||

Melutho Nee Hrudayamunu Thrupthiparachuchunnaadu
Neethi Kriyalanu Jariginchunu Nyaayamu Theerchunu (2)
Daakshinyapoornudu
Nithyamu Thodundunu (2)       ||Naa Praanamaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply