నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము

పాట రచయిత: జ్యోతి రాజు
Lyricist: Jyothi Raju

నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
ఆనంద బాష్పాలు ఆగవయ్యా (2)
కృప తలంచగా మేళ్లు యోచించగా (2)
నా గలమాగదు స్తుతించక – నిను కీర్తించక
యేసయ్యా యేసయ్యా – నా యేసయ్యా (4)        ||నీతో||

మారా వంటి నా జీవితాన్ని
మధురముగా మార్చి ఘనపరచినావు (2)
నా ప్రేమ చేత కాదు
నీవే నను ప్రేమించి (2)
రక్తాన్ని చిందించి
నన్ను రక్షించావు (2)         ||యేసయ్యా||

గమ్యమే లేని ఓ బాటసారిని
నీతో ఉన్నాను భయము లేదన్నావు (2)
నా శక్తి చేత కాదు
నీ ఆత్మ ద్వారానే (2)
వాగ్ధానము నెరవేర్చి
వారసుని చేసావు (2)         ||యేసయ్యా||

Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
Aananda Baashpaalu Aagavayyaa (2)
Krupa Thalaganchagaa Mellu Yochinchagaa (2)
Naa Galamaagadu Sthuthinchaka – Ninu Keerthinchaka
Yesayyaa Yesayyaa – Naa Yesayyaa (4)      ||Neetho||

Maaraa Vanti Naa Jeevithaanni
Madhuramugaa Maarchi Ghanaparachinaavu (2)
Naa Prema Chetha Kaadu
Neeve Nanu Preminchi (2)
Rakthaanni Chindinchi
Nannu Rakshinchaavu (2)        ||Yesayyaa||

Gamyame Leni O Baatasaarini
Neetho Unnaanu Bhayamu Ledannaavu (2)
Naa Shakthi Chetha Kaadu
Nee Aathma Dwaaraane (2)
Vaagdhaanamu Neraverchi
Vaarasuni Chesaavu (2)        ||Yesayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply