కృప కృప నీ కృప

పాట రచయిత:
Lyricist:

కృప కృప నీ కృప
కృప కృప క్రీస్తు కృప (2)
నేనైతే నీ కృపయందు
నమ్మికయుంచి యున్నాను
నా నమ్మికయుంచి యున్నాను (2)        ||కృప||

కృపను గూర్చి న్యాయము గూర్చి నేను పాడెదను
నీ సన్నిధిలో నిర్దోషముతో నేను నడచెదను (2)
నీ కృపయే నాకు ఆధారం
ఆ కృపయే నాకు ఆదరణ (2)        ||కృప||

దీన దశలో నేన్నునప్పుడు నను మరువనిది నీ కృప
నేనీ స్థితిలో ఉన్నానంటే కేవలము అది నీ కృప (2)
నీ కృపయే నాకు ఆధారం
ఆ కృపయే నాకు ఆదరణ (2)        ||కృప||

Krupa Krupa Nee Krupa
Krupa Krupa Kreesthu Krupa (2)
Nenaithe Nee Krupayandu
Nammika Yunchi Yunnaanu
Naa Nammika Yunchi Yunnaanu (2)        ||Krupa||

Krupanu Goorchi Nyaayamu Goorchi Nenu Paadedanu
Nee Sannidhilo Nirdoshamutho Nenu Nadachedanu (2)
Nee Krupaye Naaku Aadhaaram
Aa Krupaye Naaku Aadarana (2)        ||Krupa||

Deena Dashalo Nenunnappudu Nanu Maruvanidi Nee Krupa
Nenee Sthithilo Unnaanante Kevalamu Adi Nee Krupa (2)
Nee Krupaye Naaku Aadhaaram
Aa Krupaye Naaku Aadarana (2)        ||Krupa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply