నీవేగా యేసు నీవేగా

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar

నీవేగా యేసు నీవేగా
నీవేగా క్రీస్తు నీవేగా       ||నీవేగా||

పాపమునుండి విడిపించింది నీవేగా
పరిశుద్దునిగా మార్చినిది నీవేగా (2)
(నా) ఘోరపాపము మన్నించినిది
రోతబ్రతుకును మార్చినిది (2)         ||నీవేగా||

బలహీనతలో బలపరిచింది నీవేగా
దుఃఖములో నను ఓదార్చినిది నీవేగా (2)
(నా) ఓటములను ఓడించింది
బాధలన్నియు బాపినది (2)         ||నీవేగా||

Neevegaa Yesu Neevegaa
Neevegaa Kreesthu Neevegaa         ||Neevegaa||

Paapamu Nundi Vidipinchinadhi Neevegaa
Parishuddhunigaa Nanu Maarchinadhi Neevegaa (2)
(Naa) Ghora Paapamu Manninchinadhi
Rotha Brathukunu Maarchinadhi (2)         ||Neevegaa||

Balaheenathalo Balaparachindhi Neevegaa
Dukhamulo Nanu Odhaarchinadhi Neevegaa (2)
(Naa) Otamulanu Odinchinadhi
Baadhalanniyu Baapinadhi (2)         ||Neevegaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply