పావురమా నీ ప్రేమ

పాట రచయిత:
Lyricist:

పావురమా నీ ప్రేమ ఎంత మధురము
పావురమా నీ మనసు ఎంత నిర్మలము
జుంటి తేనె ధార కన్నా
మంచి గోధుమ పంట కన్నా (2)
ప్రేమ మధురము – నీ మనసు నిర్మలము (2)
నా యేసయ్యా నీ ప్రేమ ఎంత మధురము
నా యేసయ్యా నీ మనసు ఎంత నిర్మలము

కొండల్లోన కోనల్లోనే నిన్నే వెదికాను
ఊరు వాడా వీధుల్లోన నిన్నే అడిగాను (2)
ఎటు చూసిననూ ఎం చేసిననూ
మదిలో నిన్నే తలంచుచున్నాను (2)
ఒకసారి కనిపించి
నీ దారి చూపించవా (2)      ||నా యేసయ్యా||

దవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు నా ప్రాణ ప్రియుడు
పది వేళ మంది పురుషుల్లోన పోల్చదగినవాడు (2)
నా వాడు నా ప్రియుడు
మదిలో నిన్నే తలంచుచున్నాడు (2)
ఒకసారి కనిపించి
నీ దారి చూపించవా (2)      ||నా యేసయ్యా||

Paavuramaa Nee Prema Entha Madhuramu
Paavuramaa Nee Manasu Entha Nirmalamu
Junti Thene Dhaara Kannaa
Manchi Godhuma Panta Kannaa (2)
Prema Madhuramu – Nee Manasu Nirmalamu (2)
Naa Yesayyaa Nee Prema Entha Madhuramu
Naa Yesayyaa Nee Manasu Entha Nirmalamu

Kondallona Konallona Ninne Vedhikaanu
Ooru Vaadaa Veedhullona Ninne Adigaanu (2)
Etu Choosinanu Em Chesinanu
Madhilo Ninne Thalanchuchunnaanu (2)
Okasaari Kanipinchi
Nee Daari Choopinchavaa (2)        ||Naa Yesayyaa||

Dhavalavarnudu Rathnavarnudu Naa Praana Priyudu
Padhi Vela Mandhi Purushullona Polchdhaginavaadu (2)
Naa Vaadu Naa Priyudu
Madhilo Ninne Thalanchuchunnaadu (2)
Okasaari Kanipinchi
Nee Daari Choopinchavaa (2)        ||Naa Yesayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: