విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం

పాట రచయిత:
Lyricist:


విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
తిరిగిరానిది దేవుడు నీకిచ్చిన కాలం (2)
దేవునితో ఉండుటకు బహు దీర్ఘ కాలం
దేవునికై అర్పించవా ఈ స్వల్ప కాలం (2)            ||విలువైనది||

బంగారు సంపదలను దొంగలెత్తుకెళ్లినా
దొరుకునేమో ఒకనాడు నిరీక్షణతో వెదకినా
నీ కడుపున పుట్టిన కుమారుడు తప్పిపోయిన
నీ కొరకు వస్తాడేమో వెదకుచు ఒక రోజున
పరలోకపు దేవుడు నీకిచ్చిన కాలము (2)
క్షణమైనా వచ్చుఁనా పోయిన నీ కాలము (2)            ||విలువైనది||

మనిషి సగటు జీవితం డెబ్బది సంవత్సరములు
అధిక బలము ఉన్న యెడల ఎనుబది సంవత్సరములు
ఆయాసము దుఃఖమే నీ కడవరి కాలము
ఆదరించువారు లేని కన్నీటి క్షణములు
దేవునికి క్రీస్తులా అర్పిస్తే ఈ కాలము (2)
దేవునితో క్రీస్తు వలె ఉండెదవు కలకాలము (2)            ||విలువైనది||

Viluvainadi Nee Aayushkaalam
Thirigiraanidi Devudu Neekichchina Kaalam (2)
Devunitho Undutaku Bahu Deergha Kaalam
Devunikai Arpinchavaa Ee Swalpa Kaalam (2)             ||Viluvainadi||

Bangaaru Sampadalanu Dongaletthukellinaa
Dorukunemo Okanaadu Nireekshanatho Vedakinaa
Nee Kadupuna Puttina Kumaarudu Thappipoyinaa
Nee Koraku Vasthaademo Vedakuchu Oka Rojuna
Paralokapu Devudu Neekichchina Kaalamu (2)
Kshanamainaa Vachchunaa Poyina Nee Kaalamu (2)             ||Viluvainadi||

Manishi Sagatu Jeevitham Debbadi Samvathsaramulu
Adhika Balamu Unna Yedala Enubadi Samvathsaramulu
Aayaasamu Dukhame Nee Kadavari Kaalamu
Aadarinchuvaaru Leni Kanneeti Kshanamulu
Devuniki Kreesthulaa Arpisthe Ee Kaalamu (2)
Devunitho Kreesthu Vale Undedavu Kalakaalamu (2)             ||Viluvainadi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply