అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)

పాట రచయిత: ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్
Lyricist: A R Stevenson

అంబరానికి అంటేలా
సంబరాలతో చాటాలా (2)
యేసయ్య పుట్టాడని
రక్షింప వచ్చాడని (2)

ప్రవచనాలు నెరవేరాయి
శ్రమ దినాలు ఇక పోయాయి (2)
విడుదల ప్రకటించే
శిక్షను తప్పించే (2)           ||యేసయ్య||

దివిజానాలు సమకూరాయి
ఘనస్వరాలు వినిపించాయి (2)
పరముకు నడిపించే
మార్గము చూపించే (2)           ||యేసయ్య||

సుమ వనాలు పులకించాయి
పరిమళాలు వెదజల్లాయి (2)
ఇలలో నశియించే
జనులను ప్రేమించే (2)           ||యేసయ్య||

Ambaraaniki Antelaa
Sambaraalatho Chaataalaa (2)
Yesayya Puttaadani
Rakshimpa Vachchaadani (2)

Pravachanaalu Neraveraayi
Shrama Dinaalu Ika Poyaayi (2)
Vidudala Prakatinche
Shikshanu Thappinche (2)          ||Yesayya||

Divijanaalu Samakooraayi
Ghanaswaraalu Vinipinchaayi (2)
Paramuku Nadipinche
Maargamu Choopinche (2)          ||Yesayya||

Suma Vanaalu Pulakinchaayi
Parimalaalu Vedajallaayi (2)
Ilalo Nashiyinche
Janulanu Preminche (2)          ||Yesayya||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply