నీ నామం అతి మధురం

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri

నీ నామం అతి మధురం
నీ గానం నే చేసెదను (2)
నిన్నా నేడు నిరతం ఏకరీతిగ ఉన్న నామము
ఎన్ని తరములైనా మార్పుచెందని ఘన నామము (2)
మహోన్నతమైనది యేసు నీ నామము
కీర్తింపతగినది సాటిలేని నీ నామం        ||నీ నామం||

ఆదరించే నామం – ఆశ్రయంబగు నామం
ఆలకించే నామం – ఆత్మతో నడిపే నామం (2)
అన్ని నామములకు పైన నామం
ఉన్నతంబగు నీ నామం        ||నీ నామం||

జాలి గలిగిన నామం – జాగు చేయని నామం
జవాబు నొసగే నామం – జయమునిచ్చే నామం (2)
జుంటె తేనె కన్న మధురం
జీవ జలమగు నీ నామం        ||నీ నామం||

Nee Naamam Athi Madhuram
Nee Gaanam Ne Chesedanu (2)
Ninnaa Nedu Niratham Ekareethiga Unna Naamamu
Enni Tharamulainaa Maarpuchendani Ghana Naamamu (2)
Mahonnathamainadi Yesu Nee Naamamu
Keerthimpathaginadi Saatileni Nee Naamam      ||Nee Naamam||

Aadarinche Naamam – Aashrayambagu Naamam
Aalakinche Naamam – Aathmatho Nadipe Naamam (2)
Anni Naamamulaku Paina Naamam
Unnathambagu Nee Naamam      ||Nee Naamam||

Jaali Galigina Naamam – Jaagu Cheyani Naamam
Javaabu Nosage Naamam – Jayamunichche Naamam (2)
Junte Thene Kanna Madhuram
Jeeva Jalamagu Nee Naamam      ||Nee Naamam||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply