ఒక దివ్యమైన సంగతితో

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఒక దివ్యమైన సంగతితో
నా హృదయము ఉప్పొంగెను (2)
యేసు రాజని నా ప్రియుడని
ప్రియ స్నేహితుడు క్రీస్తని          ||ఒక దివ్యమైన||

పదివేల మందిలో నా ప్రియుడు యేసు
దవళవర్ణుడు అతి కాంక్షణీయుడు (2)
తన ప్రేమ వేయి నదుల విస్తారము (2)
వేవేల నోళ్లతో కీర్తింతును (2)        ||ఒక దివ్యమైన ||

పండ్రెండు గుమ్మముల పట్టణములో
నేను నివాసము చేయాలని (2)
తన సన్నిధిలో నేను నిలవాలని (2)
ప్రభు యేసులో పరవశించాలని (2)        ||ఒక దివ్యమైన ||

Oka Divyamaina Sangathitho
Naa Hrudayamu Uppongenu (2)
Yesu Raajani Naa Priyudani
Priya Snehithudu Kreesthani          ||Oka Divyamaina||

Padivela Mandilo Naa Priyudu Yesu
Davalavarnudu Athikaankshaneeyudu (2)
Than Prema Veyi Nadula Visthaaramu (2)
Vevela Nollatho Keerthinthunu (2)     ||Oka Divyamaina||

Pandredu Gummamula Pattanamulo
Nenu Nivaasamu Cheyaalani (2)
Thana Sannidhilo Nenu Nilavaalani (2)
Prabhu Yesulo Paravashinchaalani (2)     ||Oka Divyamaina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply