క్షమాపణ దొరికేనా

పాట రచయిత: ప్రతాప్ చిలమకూరు
Lyricist: Prathap Chilamakuru

క్షమాపణ దొరికేనా (2)
చిట్ట చివరి.. అవకాశం నాకు దొరికేనా (2)
యేసయ్యా… యేసయ్యా…

కక్కిన కూటికై – తిరిగిన కుక్కలా
ఎన్నో మారులు తిరిగితినయ్యా (2)
అయినా కూడా నీ కృప చూపి
ఆదరించిన అద్వితీయుడా (2)
ఆదరించిన అద్వితీయుడా     ||యేసయ్యా||

అడిగే అర్హత లేకపోయినా
నీ ప్రేమను బట్టి అడుగుతు ఉన్నా (2)
తల్లి మరచినా మరువని దేవుడా
నన్ను విడువని యేసునాథుడా (2)
నన్ను విడువని యేసునాథుడా     ||యేసయ్యా||

Kshamaapana Dorikenaa (2)
Chitta Chivari… Avakaasham Naaku Dorikenaa (2)
Yesayyaa… Yesayyaa…

Kakkina Kootikai – Thirigina Kukkalaa
Enno Maarulu Thirigithinayyaa (2)
Ainaa Koodaa – Nee Krupa Choopi
Aadarinchina Advitheeyudaa (2)
Aadarinchina Advitheeyudaa      ||Yesayyaa||

Adige Arhatha Lekapoyinaa
Nee Premanu Batti Aduguthu Unnaa (2)
Thalli Marachinaa Maruvani Devudaa
Nannu Viduvani Yesunaathudaa (2)
Nannu Viduvani Yesunaathudaa      ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply