నీ రూపం నాలోన

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీ రూపం నాలోన – ప్రతిబింబమై వెలుగనీ
నీ ప్రేమా నీ కరుణా – నా హృదిలోన ప్రవహించనీ (2)
రాజువు నీవే కదా – నీ దాసుడ నేనే కదా (2)
ప్రభు నీ కోసం ప్రతి క్షణం జీవించనీ (2)
నీ రూపము నాలో ముద్రించనీ (2)      ||నీ రూపం||

నా ముందు నీవు ఎడారులన్ని
నీటి ఊటలుగా మార్చెదవే (2)
దుఃఖములో శాంతిని ఇచ్చిన యేసయ్యా (2)
ఆశీర్వాదము నీవే రాజా (2)      ||నీ రూపం||

నా పాప స్వభావం తొలగించుమయ్యా
నీ మంచి ప్రేమ నాకీయుమా (2)
నీవు కోరేటి ఆలయమై నేను ఉండాలి (2)
హృదయాసీనుడా నా యేసయ్యా (2)      ||నీ రూపం||

అంధకారము వెలుగుగా మార్చి
శాంతి మార్గములో నడిపెదవే (2)
భయపడిన వేళలో తోడుగా నిలిచెదవే (2)
భుజమును తట్టి నడిపెదవే (2)      ||నీ రూపం||

Nee Roopam Naalona – Prathibimbamai Velugani
Nee Premaa Nee Karunaa – Naa Hrudilona Pravahinchani (2)
Raajuvu Neeve Kadaa – Nee Daasuda Nene Kadaa (2)
Prabhu Nee Kosam Prathi Kshanam Jeevinchani (2)
Nee Roopamu Naalo Mudrinchani (2)      ||Nee Roopam||

Naa Mundu Neevu Edaarulanni
Neeti Ootalugaa Maarchedave (2)
DUkhamulo Shaanthini Ichchina Yesayyaa (2)
Aasheervaadamu Neeve Raajaa (2)      ||Nee Roopam||

Naa Paapa Swabhaavam Tholaginchumayyaa
Nee Manchi Prema Naakeeyumaa (2)
Neevu Koreti Aalayamai Nenu Undaali (2)
Hrudayaaseenudaa Naa Yesayyaa (2)      ||Nee Roopam||

Andhakaaramu Veluguga Maarchi
Shaanthi Maargamulo Nadipedave (2)
Bhayapadina Velalo Thoduga Nilichedave (2)
Bhujamunu Thatti Nadipedave (2)      ||Nee Roopam||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply