నా హృదయాన కొలువైన

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నా హృదయాన కొలువైన యేసయ్యా
నా అణువణువు నిన్నే – ప్రస్తుతించెనే కీర్తనీయుడా
నా హృదయార్పణతో – ప్రణమిల్లెదనే
నీ సన్నిధిలో పూజార్హుడా (2)        ||నా హృదయాన||

అగ్ని ఏడంతలై – మండుచుండినను
అగ్ని జ్వాలలు తాకలేదులే – నీ ప్రియుల దేహాలను (2)
అగ్ని బలము చల్లారెనే – శత్రు సమూహము అల్లాడెనే (2)
నేను నీ స్వాస్థ్యమే – నీవు నా సొంతమే
నా స్తోత్రబలులన్ని నీకేనయ్యా (2)        ||నా హృదయాన||

అంతా వ్యర్థమని – వ్యర్థులైరెందరో
నా గురి నీపై నిల్పినందుకే – నా పరుగు సార్థకమాయెనే (2)
నీయందు పడిన ప్రయాసము – శాశ్వత కృపగా నాయందు నిలిచెనే (2)
నీపై విశ్వాసమే – నన్ను బలపరచెనే
నా స్వరమెత్తి నిన్నే కీర్తింతును (2)        ||నా హృదయాన||

విత్తినది ఒకరు – నీరు పోసింది వేరొకరు
ఎరువు వేసింది ఎవ్వరైననూ – వృద్ధి చేసింది నీవే కదా (2)
సంఘక్షేమాభివృద్ధికే – పరిచర్య ధర్మము నియమించినావే (2)
నీ ఉపదేశమే – నన్ను స్థిరపరచెనే
నా సర్వము నీకే అర్పింతును (2)        ||నా హృదయాన||

Naa Hrudayaana Koluvaina Yesayyaa
Naa Anuvanuvu Ninne – Prasthuthinchene Keerthaneeyudaa
Naa Hrudayaarpanatho – Pranamilledane
Nee Sannidhilo Poojaarhudaa (2)         ||Naa Hrudayaana||

Agni Edanthalai Manduchundinanu
Agni Jwaalalu Thaakaledule – Nee Priyula Dehaalanu (2)
Agni Balamu Challaarene – Shathru Samoohamu Allaadene (2)
Nenu Nee Swaasthyame – Neevu Naa Sonthame
Naa Sthothrabalulanni Neekenayyaa (2)         ||Naa Hrudayaana||

Anthaa Vyardhamani Vyardhulairendaro
Naa Guri Neepai Nilpinanduke – Naa Parugu Saardhakamaayene (2)
Nee Yandu Padina Prayaasamu – Shaashwatha Krupagaa Naa Yandu Nilichene (2)
Neepai Vishwaasamu – Nannu Balaparachene
Naa Swarametthi Ninne Keerthinthunu (2)         ||Naa Hrudayaana||

Vitthinadi Okaru – Neeru Posindi Verokaru
Eruvu Vesindi Evvarainanu – Vruddhi Chesindi Neeve Kadaa (2)
Sangha Kshemaabhivruddhike – Paricharya Dharmamu Niyaminchinaave (2)
Nee Upadeshame – Nannu Sthiraparachene
Naa Sarvamu Neeke Arpinthunu (2)         ||Naa Hrudayaana||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply