పదే పాడనా

పాట రచయిత: జాషువా షేక్
Lyricist: Joshua Shaik

పదే పాడనా నిన్నే కోరనా – ఇదే రీతిగా నిన్నే చేరనా (2)
నీ వాక్యమే నాకుండగా – నా తోడుగా నీవుండగా
ఇదే బాటలో నే సాగనా – ఇదే రీతిగా నా యేసయ్య         ||పదే పాడనా||

ప్రేమను పంచే నీ గుణం – జీవము నింపే సాంత్వనం
మెదిలెను నాలో నీ స్వరం – చూపెను నాకు ఆశ్రయం
నీవే నాకు ప్రభాతము – నాలో పొంగే ప్రవాహము
నీవే నాకు అంబరం – నాలో నిండే సంబరం
నాలోన మిగిలే నీ ఋణం – నీతోటి సాగే ప్రయాణం        ||పదే పాడనా||

మహిమకు నీవే రూపము – మధురము నీదు నామము
ఇదిగో నాదు జీవితం – ఇలలో నీకే అంకితం
నీవే నాకు సహాయము – నిన్న నేడు నిరంతరం
నీవే నాకు ఆశయం – నాలో నీకే ఆలయం
ధరలోన లేరు నీ సమం – నీ ప్రేమధారే నా వరం          ||పదే పాడనా||

Padhe Paadanaa Ninne Koranaa – Ide Reethigaa Ninne Cheranaa (2)
Nee Vaakyame Naakundagaa – Naa Thodugaa Neevundagaa
Ide Baatalo Ne Saaganaa – Ide Reethigaa Naa Yesayyaa      ||Padhe Paadanaa||

Premanu Panche Nee Gunam – Jeevamu Nimpe Saanthvanam
Medilenu Naalo Nee Swaram – Choopenu Naaku Aashrayam
Neeve Naaku Prabhaathamu – Naalo Ponge Pravaahamu
Neeve Naaku Ambaram – Naalo Ninde Sambaram
Naalona Migile Nee Runam – Neethoti Saage Prayaanam        ||Padhe Paadanaa||

Mahimaku Neeve Roopamu – Madhuramu Needu Naamamu
Idigo Naadu Jeevitham – Ilalo Neeke Ankitham
Neeve Naaku Sahaayamu – Ninna Nedu Nirantharam
Neeve Naaku Aashayam – Naalo Neeke Aalayam
Dharalona Leru Nee Samam – Nee Premadhaare Naa Varam       ||Padhe Paadanaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply