మనసెరిగిన యేసయ్యా

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


మనసెరిగిన యేసయ్యా
మదిలోన జతగా నిలిచావు (2)
హృదయాన నీ ఆజ్ఞలు వ్రాసి
నీ పత్రికనుగా మార్చావు (2)        ||మనసెరిగిన||

నిర్జీవ క్రియలను విడిచి పరిపూర్ణ పరిశుద్ధతకై
సాగిపోదును నేను ఆగిపోలేనుగా (2)
సాహసక్రియలు చేయు నీ హస్తముతో
నన్ను పట్టుకొంటివే విడువలేవు ఎన్నడు (2)        ||మనసెరిగిన||

వెనకున్న వాటిని మరచి నీ తోడు నేను కోరి
ఆత్మీయ యాత్రలో నేను సొమ్మసిల్లి పోనుగా (2)
ఆశ్ఛర్యక్రియలు చేయు దక్షిణ హస్తముతో
నన్ను ఆదుకొంటివే ఎడబాయవు ఎన్నడు (2)        ||మనసెరిగిన||

మర్త్యమైన దేహము వదిలి అమర్త్యతను పొందుటకై
ప్రభు బల్లారాధనకు దూరము కాలేనుగా (2)
నేలమంటితో నన్ను రూపించిన హస్తములే
నన్ను కౌగిలించెనే వదలలేవు ఎన్నడు (2)        ||మనసెరిగిన||

Manaserigina Yesayyaa
Madilona Jathagaa Nilichaavu (2)
Hrudayaana Nee Aagnalu Wraasi
Nee Pathrikanugaa Maarchaavu (2)      ||Manaserigina||

Nirjeeva Kriyalanu Vidichi Paripoorna Parishuddhathakai
Saagipodunu Nenu Aagipolenugaa (2)
Saahasa Kriyalu Cheyu Nee Hasthamutho
Nannu Pattukontive Viduvalevu Ennadu (2)      ||Manaserigina||

Venakunna Vaatini Marachi Nee Thodu Nenu Kori
Aathmeeya Yaathralo Nenu Sommasilliponugaa (2)
Aascharyakriyalu Cheyu Dakshina Hasthamutho
Nannu Aadukontive Edabaayavu Ennadu (2)      ||Manaserigina||

Marthyamaina Dehamu Vadili Amarthyathanu Pondutakai
Prabhu Ballaaraadhanaku Dooramu Kaalenugaa (2)
Nela Mantitho Nannu Roopinchina Hasthamule
Nannu Kougilinchene Vadalalevu Ennadu (2)      ||Manaserigina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply