మైటీ జీసస్ తోడుంటే

పాట రచయిత:
Lyricist:


మైటీ జీసస్ తోడుంటే భయమే లేదు
సే… భయమే లేదు
మిరాకిల్స్ కెప్పుడు కొదువ లేదు
ఎస్… కొదువ లేదు (2)
ఇశ్రాయేలు మధ్య ఎన్నో ఎన్నో వండర్స్
వర్ణించుటకు మా వద్ద నో వర్డ్స్ (2)
ఎస్… నో వర్డ్స్

లాలాలా… లలలల్ల లాలాలా (2)

పగలు మేఘమై ఆ… ఆ… ఆ.. నీడనిచ్చెను ఓ… ఓ… ఓ..
అగ్ని స్తంభమై ఆ… ఆ… ఆ.. రాత్రి కాచెను ఓ… ఓ… ఓ..
పగలు మేఘమై నీడనిచెను
అగ్ని స్తంభమై రాత్రి కాచెను      ||మైటీ జీసస్||

మధుర మన్నాతో ఆ… ఆ… ఆ.. పోషించెను ఓ… ఓ… ఓ..
బండ చీల్చెను ఆ… ఆ… ఆ.. నీరు నిచ్చెను ఓ… ఓ… ఓ..
మధుర మన్నాతో పోషించెను
బండ చీల్చెను నీరు నిచ్చెను      ||మైటీ జీసస్||

Mighty Jesus Thodunte Bhayame Ledu
Say… Bhayame Ledu
Miracles Keppudu Koduva Ledu
Yes… Koduva Ledu (2)
Ishraayelu Madhya Enno Enno Wonders
Varninchutaku Maa Vadda No Words (2)
Yes… No Words

Laa Laa Laa… La La Lalla Laa Laa Laa (2)

Pagalu Meghamai Aa… Aa… Aa.. Needanichchenu Oo… Oo… O..
Agni Sthambhamai Aa… Aa… Aa.. Raathri Kaachenu Oo… Oo… O..
Pagalu Meghamai Needanichenu
Agni Sthambhamai Raathri Kaachenu     ||Mighty Jesus||

Madhura Mannaatho Aa… Aa… Aa.. Poshinchenu Oo… Oo… O..
Banda Cheelchenu Aa… Aa… Aa.. Neeru Nichchenu Oo… Oo… O..
Madhura Mannaatho Poshinchenu
Banda Cheelchenu Neeru Nichchenu     ||Mighty Jesus||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply