షారోను పొలములో

పాట రచయిత:
Lyricist:


షారోను పొలములో పూసిన పుష్పమా
అగాధ లోయలో దాగిన పద్మమా (2)
ప్రియ సంఘమా – ప్రియ సంఘమా (2)     ||షారోను||

ఆనందభరితం నీ హృదయం
నీ ప్రేమ అపారము (2)
యేసు నాథుడు నిన్ను పిలువగా
సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా
ఓ సంఘమా నా సంఘమా – (2)     ||షారోను||

కొండలు దాటి బండలు దాటి
యేసు నాథుడు నిను చేరగా (2)
నీదు హృదయమున నివసింపనీయుమా
సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా
ఓ సంఘమా నా సంఘమా – (2)     ||షారోను||

Shaaronu Polamulo Poosina Pushpamaa
Agaadha Loyalo Daagina Padmamaa (2)
Priya Sanghamaa – Priya Sanghamaa (2)      ||Shaaronu||

Aanandabharitham Nee Hrudayam
Nee Prema Apaaramu (2)
Yesu Naathudu Ninnu Piluvagaa
Siddhapadumaa O Sanghamaa
O Sanghamaa Naa Sanghamaa – (2)      ||Shaaronu||

Kondalu Daati Bandalu Daati
Yesu Naathudu Ninu Cheragaa (2)
Needhu Hrudayamuna Nivasimpaneeyumaa
Siddhapadumaa O Sanghamaa
O Sanghamaa Naa Sanghamaa – (2)      ||Shaaronu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply