సాటి ఎవ్వరూ

పాట రచయిత: జోయెల్ ఎన్ బాబ్
Lyricist: Joel N Bob


సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో
సమానులెవ్వరూ ఇహ పరములో (2)
యోగ్యత లేని నాపై దేవా
మితిలేని కృప చూపి
నిరాశే మిగిలిన ఈ జీవితంలో
నిరీక్షణనిచ్చావు        ||సాటి ఎవ్వరూ||

దేవా నా కరములనెత్తి
దేవా నిన్నే కీర్తించి
దేవా నిన్నారాధింతును (4)

పాప బానిస బ్రతుకు
ఆకర్షణ నిండిన లోకం
సర్వమనే భ్రమలోనే బ్రతికానే
నీ వాక్యముతో సంధించి
నా ఆత్మ నేత్రములు తెరచి
ప్రేమతో నన్నాకర్షించావే (2)

దేవా నా కరములనెత్తి
దేవా నిన్నే కీర్తించి
దేవా నిన్నారాధింతును (2)

మలినమైన మనసు
గమ్యంలేని పయనం
హృదయమే చీకటిమయమయ్యిందే
నీ రక్తముతో నను కడిగి
నాకు విడుదలను దయచేసి
వెలుగుతో నాకు మార్గం చూపావే (2)

దేవా నా కరములనెత్తి
దేవా నిన్నే కీర్తించి
దేవా నిన్నారాధింతును (2)        ||సాటి ఎవ్వరూ||

Saati Evvaru Leru Ilalo
Samaanulevvaru Iha Paramulo (2)
Yogyatha Leni Naapai Devaa
Mithileni Krupa Choopi
Niraashe Migilina Ee Jeevithamlo
Nireekshananichchaavu      ||Saati||

Devaa Naa Karamulanetthi
Devaa Ninne Keerthinchi
Devaa Ninnaaraadhinthunu (4)

Paapa Baanisa Brathuku
Aakarshana Nindina Lokam
Sarvamane Bhramalone Brathikaane
Nee Vaakyamutho Sandhinchi
Naa Aathma Nethramulu Therachi
Prematho Nannaakarshinchaave (2)

Devaa Naa Karamulanetthi
Devaa Ninne Keerthinchi
Devaa Ninnaaraadhinthunu (2)

Malinamaina Manasu
Gamyam Leni Payanam
Hrudayame Cheekatimayamayyinde
Nee Rakthamutho Nanu Kadigi
Naaku Vidudalanu Dayachesi
Velugutho Naaku Maargam Choopaave (2)

Devaa Naa Karamulanetthi
Devaa Ninne Keerthinchi
Devaa Ninnaaraadhinthunu (4)      ||Saati Evvaru||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply