పరవశించెద

పాట రచయిత: మేరీ బ్యూలా
Lyricist: Mary Buelah

పరవశించెద నీ వాక్యములో
పరవశించి నే పాడెద నీ సన్నిధిలో (2)
నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించినది
నీ వాక్యమే నన్ను నడిపించినది (2)
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
నా ప్రాణమైన దేవా నీకారాధన (2)

నీ పాద సన్నిధిలో నేనున్నపుడు
వాక్యమనే పాలతో నను పోషించితివి (2)
నీ వాక్యమే నాకు సత్యము జీవము
నీ వాక్యమే నా పాదములకు దీపము (2)       ||ఆరాధన||

ఈ లోక బంధాలు కృంగదీసినపుడు
వాక్యమనే నీ మాటతో నన్నాదరించితివి (2)
నీ వాక్యమే నను బలపరచినది
నీ వాక్యమే నీలో స్థిరపరచినది (2)       ||ఆరాధన||

Paravashincheda Nee Vaakyamulo
Paravashinchi Ne Paadeda Nee Sannidhilo (2)
Nee Vaakyame Nannu Brathikinchinadi
Nee Vaakyame Nannu Nadipinchinadi (2)
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
Naa Praanamaina Devaa Neekaaraadhana (2)

Nee Paada Sannidhilo Nenunnappudu
Vaakyamane Paalatho Nanu Poshinchithivi (2)
Nee Vaakyame Naaku Sathyamu Jeevamu
Nee Vaakyame Naa Paadamulaku Deepamu (2)       ||Aaraadhana||

Ee Loka Bandhaalu Krungadeesinapudu
Vaakyamane Nee Maatatho Nannaadarinchithivi (2)
Nee Vaakyame Nanu Balaparachinadi
Nee Vaakyame Neelo Sthiraparachinadi (2)       ||Aaraadhana||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply