నీవే నా స్నేహము

పాట రచయిత: శారా కంటిమహంటి
Lyricist: Sarah Kantimahanti


నీవే నా స్నేహము – నీవే నా సర్వస్వము
నీవే ఆధారము – నీవే నా ఆనందము
నీ ప్రేమ నాలో పదిలము
నీలోనే సాక్ష్యమే సంతోషము (2)
సర్వోన్నతుడా నీకే మహిమ
పరమ తండ్రి నీకే ఘనత (2)      ||నీవే||

నా జీవితాంతం నిన్నే పొగడెదను
నా ప్రతి ఆశ నిన్ను మహిమ పరచుటయే (2)
నా దేవుని మందిరములో నివసించెదను
నా స్తుతి నైవేద్యం నీకే అర్పించెదను – (2)        ||సర్వోన్నతుడా||

నా బలహీన స్థితిలో గతివి నీవైతివే
నా కన్నీరు నాట్యముగా మార్చినది నీవే (2)
కృంగిన నా హృదయమును లేవనెత్తితివి
అసాధ్యమైనది నీకు ఏదియు లేదయా – (2)        ||సర్వోన్నతుడా||

Neeve Naa Snehamu – Neeve Naa Sarvasvamu
Neeve Aadhaaramu – Neeve Naa Aanandamu
Nee Prema Naalo Padilamu
Neelone Saakshyame Santhoshamu (2)
Sarvonnathudaa Neeke Mahima
Parama Thandri Neeke Ghanatha (2)      ||Neeve||

Naa Jeevithaantham Ninne Pogadedanu
Naa Prathi Aasha Ninnu Mahima Parachutaye (2)
Naa Devuni Mandiramulo Nivasinchedanu
Naa Sthuthi Naivedyam Neeke Arpinchedanu – (2)     ||Sarvonnathudaa||

Naa Balaheena Sthithilo Gathivi Neevaithive
Naa Kanneeru Naatyamugaa Maarchinadi Neeve (2)
Krungina Naa Hrudaymunu Levanetthithivi
Asaadhyamainadi Neeku Ediyu Ledayaa – (2)     ||Sarvonnathudaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply