సిల్వలో నాకై కార్చెను

పాట రచయిత:
Lyricist:


సిల్వలో నాకై కార్చెను – యేసు రక్తము (2)
శిలనైన నన్ను మార్చెను – యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము – ప్రభు యేసు రక్తము (2)
అమూల్యమైన రక్తము – యేసు రక్తము (2)

సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో – యేసు రక్తము (2)
సంధి చేసి చేర్చును – యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము – ప్రభు యేసు రక్తము (2)
ఐక్యపరచును తండ్రితో – యేసు రక్తము (2)

సమాధాన పరచును – యేసు రక్తము (2)
సమస్యలన్ని తీర్చును – యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము – ప్రభు యేసు రక్తము (2)
సంపూర్ణ శాంతినిచ్చును – యేసు రక్తము (2)

నీతిమంతులుగ చేయును – యేసు రక్తము (2)
దుర్నీతి నంత బాపును – యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము – ప్రభు యేసు రక్తము (2)
నిబంధన నిలుపును రక్తము – యేసు రక్తము (2)

రోగములను బాపును – యేసు రక్తము (2)
దురాత్మల పారద్రోలును – యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము – ప్రభు యేసు రక్తము (2)
శక్తి బలము నిచ్చును – యేసు రక్తము (2)

Silvalo Naakai Kaarchenu – Yesu Rakthamu (2)
Shilanaina Nannu Maarchenu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Amoolyamaina Rakthamu – Yesu Rakthamu (2)

Samakoorchu Nannu Thandritho – Yesu Rakthamu (2)
Sandhi Chesi Cherchunu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Aikyaparachunu Thandritho – Yesu Rakthamu (2)

Samaadhaana Parachunu – Yesu Rakthamu (2)
Samasyalanni Theerchunu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Sampoorna Shaanthinichchunu – Yesu Rakthamu (2)

Neethimanthuluga Cheyunu – Yesu Rakthamu (2)
Durneethi Nantha Baapunu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Nibandhana Nilupunu Rakthamu – Yesu Rakthamu (2)

Rogamulanu Baapunu – Yesu Rakthamu (2)
Duraathmala Paaradrolunu – Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu – Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Shakthi Balamu Nichchunu – Yesu Rakthamu (2)

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

 1. Meaning of the Song:

  Blood of Jesus that is poured for me on the Cross
  Blood of Jesus that has changed a stone like me
  Blood of Jesus, It is Blood of Lord Jesus
  The Blood that is invaluable – It is Blood of Jesus

  Blood of Jesus that will join me with Father
  Blood of Jesus that conciles
  Blood of Jesus, It is Blood of Lord Jesus
  Blood of Jesus that will unite me with Father

  Blood of Jesus that will reconcile
  Blood of Jesus that solves all problems
  Blood of Jesus, It is Blood of Lord Jesus
  Blood of Jesus that will give complete peace

  Blood of Jesus that makes righteous
  Blood of Jesus that removes all wickedness
  Blood of Jesus, It is Blood of Lord Jesus
  The Blood that keeps Covenant – It is Blood of Jesus

  Blood of Jesus that cures diseases
  Blood of Jesus that casts evil spirits
  Blood of Jesus, It is Blood of Lord Jesus
  Blood of Jesus that gives Power and Strength

Leave a Reply

%d bloggers like this: