ఓ యేసు నీ ప్రేమ

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహానీయము
ఆకాశ తార పర్వత సముద్ర-ములకన్న గొప్పది (2)      ||ఓ యేసు||

అగమ్య ఆనందమే హృదయము నిండెను
ప్రభుని కార్యములు గంభీరమైనవి
ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు
స్తుతికి యోగ్యములు (2)                ||ఓ యేసు||

సంకట సమయములో సాగలేకున్నాను
దయచూపు నా మీదా అని నేను మెరపెట్టగా
వింటినంటివి నా మొర్రకు ముందే
తోడునుందునంటివి (2)                ||ఓ యేసు||

కొదువలెన్ని యున్నా భయపడను నేనెప్పుడు
పచ్చిక బయలులో పరుండ జేయును
భోజన జలములతో తృప్తి పరచు
నాతో నుండునేసు (2)                ||ఓ యేసు||

దేవుని గృహములో సదా స్తుతించెదనూ
సంపూర్ణ హృదయముతో సదా భజించెదనూ
స్తుతి ప్రశంస-లకు యోగ్యుడేసు
హల్లేలూయా ఆమేన్ (2)                ||ఓ యేసు||

O Yesu Nee Prema Entho Mahaaneeyamu
Aakasha Thaara Parvatha Samudra-mula Kanna Goppadi (2)     ||O Yesu||

Agamya Aanandame Hrudayamu Nindenu
Prabhuni Kaaryamulu Gambheeramainavi
Prathi Udaya Sayanthramulu –
Stuthiki Yogyamulu (2)               ||O Yesu||

Sankata Samayamulo Saagalekunnaanu
Dayachoopu Naa Meedaa Ani Nenu Morra Pettagaa
Vintinantivi Naa Moraku Munde –
Thodu Nundunantivi (2)               ||O Yesu||

Koduvalenni Yunnaa- Bhayapadanu Ne Nepudu
Pachika Bayalulo Parunda Jeyunu
Bhojana Jalamulatho Thrupthiparachu –
Naatho Nundunesu (2)               ||O Yesu||

Devuni Gruhamulo Sadaa Sthuthinchedanu
Sampoorna Hrudayamutho Sadaa Bhajinchedanu
Sthuthi Prashamsa-laku Yogyudesu –
Hallelooyaa Amen (2)               ||O Yesu||


Chords Credits: Brother Oliver Paul

CAPO ON 3rd FRET ( G )
G     Em  G      D Am
O Yesu Nee Prema Entho Mahaaneeyamu
C    G   C    G    D     G
Aakasha Thaara Parvatha Samudra-mula Kanna Goppadi (2)   ||O Yesu||
G   Em   G C     Am  G  
Agamya Aanandame Hrudayamu Nindenu
G    Em   G C       G
Prabhuni Kaaryamulu Gambheeramainavi
C    Am  D    G
Prathi Udaya Sayanthramulu –
Am    C   G
Stuthiki Yogyamulu (2)        ||O Yesu||
G    Em   G C    Am  G  
Sankata Samayamulo Saagalekunnaanu
G     Em   G C          G
Dayachoopu Naa Meedaa Ani Nenu Morra Pettagaa
C      Am  D    G
Vintinantivi Naa Moraku Munde –
Am    C   G
Thodu Nundunantivi (2)        ||O Yesu||
G      Em G  C     Am  G
Koduvalenni Yunnaa- Bhayapadanu Ne Nepudu
G    Em  G C     G
Pachika Bayalulo Parunda Jeyunu
C      Am   D    G 
Bhojana Jalamulatho Thrupthiparachu –
Am   C   G
Naatho Nundunesu (2)        ||O Yesu||
G    Em  G  C   Am     G
Devuni Gruhamulo Sadaa Sthuthinchedanu
G     Em    G  C       G
Sampoorna Hrudayamutho Sadaa Bhajinchedanu
C      Am    D    G
Sthuthi Prashamsa-laku Yogyudesu –
Am   C   G
Hallelooyaa Amen (2)        ||O Yesu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: