నీవే నా ప్రాణము

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీవే నా ప్రాణము నీవే నా సర్వము
నీవే నా జీవము యేసయ్యా (2)
మరువలేను నీదు ప్రేమ
విడువలేనయ్యా నీ స్నేహం (3)        ||నీవే||

మార్గం నీవే సత్యం జీవం నీవే
జీవించుటకు ఆధారం నీవే (2)
అపాయము రాకుండా కాపాడువాడవు
నిను నేను ఆరాధింతున్ (2)             ||నీవే||

తోడు నీవే నా నీడ నీవే
నిత్యం నా తోడుగుండె చెలిమి నీవే (2)
బ్రతుకంతా నీ కొరకై జీవింతును
నిను నేను ఆరాధింతున్ (2)             ||నీవే||

Neeve Naa Praanamu Neeve Naa Sarvamu
Neeve Naa Jeevamu Yesayyaa (2)
Maruvalenu Needu Prema
Viduvalenayyaa Nee Sneham (3)         ||Neeve||

Maargam Neeve Sathyam Jeevam Neeve
Jeevinchutaku Aadhaaram Neeve (2)
Apaayamu Raakunda Kaapaaduvaadavu
Ninu Nenu Aaraadhinthun (2)           ||Neeve||

Thodu Neeve Naa Needa Neeve
Nithyam Naa Thodugunde Chelimi Neeve (2)
Brathukanthaa Nee Korakai Jeevinthunu
Ninu Nenu Aaraadhinthun (2)           ||Neeve||

Intro: D Bm G A (2)
Chorus
   D          Bm
Neeve Naa Pranamu - Neeve Naa Sarvamu 
   G         A
Neeve Naa Jeevamu - Yesayya (2)
   Bm     F#m      G     A     
Maruvalenu Needu Prema - Viduvalenaya Nee Sneham (2)    ||Neeve||
D           Bm
Maargam Neeve - Satyam Jeevam Neeve
G        A 
Jeevinchutaku - Adharam Neeve (2)
   Bm            F#m      G        A
Brathukantha Nee Korake Jeevinthunu - Ninu Nenu Aradhinthun (2)   ||Neeve||
D        Bm 
Todu Neeve - Naa Needa Neeve
G            A 
Nityam Naa Todunde - Naa Chelimi Neeve (2)
  Bm        F#m       G        A 
Apaayam Raakunda Kaapaduvadavu - Ninu Nenu Aradhinthun (2)  ||Neeve||
   D          Bm   
Tu Hi Mera Jeevan - Tu Hi Mera Jahan
  G        A
Tuhi Sabse Juda - Eeshu (2)
 
D         Bm
You Are My Life - You Are My Strength
G            A  
You Are My Everything - Yeshuva (2)
Strumming Pattern
D U D U D U D U D U D U

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply