ప్రేమించు దేవుడు

పాట రచయిత:
Lyricist:

ప్రేమించు దేవుడు రక్షించు దేవుడు
పాలించు దేవుడు – యేసు దేవుడు
పాటలు పాడి ఆనందించెదం
ఆహా ఎంతో ఆనందమే (2)       ||ప్రేమించు||

తల్లిదండ్రుల కన్నా తాత అయిన దేవుడు
ప్రతి అవసరమును తీర్చు దేవుడు (2)
హల్లెలూయా ఆనందమే
సంతోషమే సమాధానమే (2)       ||ప్రేమించు||

నన్ను స్వస్థపరచి శక్తినిచ్చు దేవుడు
తోడు నీడగా నన్ను కాపాడును (2)
హల్లెలూయా ఆనందమే
సంతోషమే సమాధానమే (2)       ||ప్రేమించు||

నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నాడు
సర్వ కాలమందు జయమిచ్చును (2)
హల్లెలూయా ఆనందమే
సంతోషమే సమాధానమే (2)       ||ప్రేమించు||

ఎల్లవేళలా నన్ను నడిపించే దేవుడు
అంతము వరకు చేయి విడువడు (2)
హల్లెలూయా ఆనందమే
సంతోషమే సమాధానమే (2)       ||ప్రేమించు||

Preminchu Devudu Rakshinchu Devudu
Paalinchu Devudu – Yesu Devudu
Paatalu Paadi Aanandinchedam
Aaha Entho Aanandame (2)      ||Preminchu||

Thallidandrula Kannaa Thaatha Aina Devudu
Prathi Avasarmunu Theerchu Devudu (2)
Hallelooyaa Aanandame
Santhoshame Samaadhaaname (2)        ||Preminchu||

Nannu Swasthaparachi Shakthinichchu Devudu
Thodu Needaga Nannu Kaapaadunu (2)
Hallelooyaa Aanandame
Santhoshame Samaadhaaname (2)        ||Preminchu||

Ninna Nedu Ekareethiga Unnaadu
Sarva Kaalamandu Jayamichchunu (2)
Hallelooyaa Aanandame
Santhoshame Samaadhaaname (2)        ||Preminchu||

Ellavelalaa Nannu Nadipinche Devudu
Anthamu Varaku Cheyi Viduvadu (2)
Hallelooyaa Aanandame
Santhoshame Samaadhaaname (2)        ||Preminchu||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply