మహిమ నీకే ప్రభూ

పాట రచయిత:
Lyricist:


మహిమ నీకే ప్రభూ – ఘనత నీకే ప్రభూ (2)
స్తుతి మహిమ ఘనతయు – ప్రభావము నీకే ప్రభూ (2)
ఆరాధనా… ఆరాధనా… (2)
ప్రియ యేసు ప్రభునకే – నా యేసు ప్రభునకే ||మహిమ||

సమీపింపరాని తేజస్సునందు – వసియించు అమరుండవే
శ్రీమంతుడవే సర్వాధిపతివే – నీ సర్వము నాకిచ్చితివే (2)       ||ఆరాధనా||

ఎంతో ప్రేమించి నాకై ఏతించి – ప్రాణము నర్పించితివే
విలువైన రక్తం చిందించి – నన్ను విమోచించితివే (2)       ||ఆరాధనా||

ఆశ్చర్యకరమైన నీ వెలుగులోనికి – నను పిలచి వెలిగించితివే
నీ గుణాతిశయముల్‌ ధరనే ప్రచురింప – ఏర్పర్చుకొంటివే (2)       ||ఆరాధనా||

Mahima Neeke Prabhu – Ghanatha Neeke Prabhu (2)
Sthuthi Mahima Ghanathayu – Prabhaavamu Neeke Prabhu (2)
Aaraadhanaa… Aaraadhanaa… (2)
Priya Yesu Prabhunake – Naa Yesu Prabhunake (2)       ||Mahima||

Sameepincharaani Thejassunandu – Vasiyinchu Amarundave
Sreemanthudave Sarvaadhipathive – Nee Sarvamu Naakichchithive (2)        ||Aaraadhana||

Entho Preminchi Naakai Aethenchi – Praanamu Narpinchithive
Viluvaina Raktham Chindinchi Nannu – Vimochinchithive (2)      ||Aaraadhana||

Aascharyakaramaina Nee Veluguloniki – Nanu Pilachi Veliginchithive
Nee Gunaathishayamul Dharane Prachurimpa – Aerparchukontive (2)       ||Aaraadhana||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

4 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: