నేనేమైనా ప్రభువా

పాట రచయిత: శ్యామ్ వేదాల
Lyricist: Shyam Vedala


నేనేమైనా ప్రభువా నిన్నే స్తుతిస్తాను
నాకేమున్నా ప్రభువా నీకే అర్పిస్తాను (2)
నేనేమైయున్నానో నీ దయ వలనేనయ్యా (2)
నాకున్నవన్నియు నీవిచ్చినవేనయ్యా (2)       ||నేనేమైనా||

లేక లేక వృద్ధాప్యమందు
ఏకైక కుమారుని ఇచ్చింది నీవే (2)
ఇచ్చిన నీవే బలి కోరగా (2)
తెచ్చి నీకు అర్పించిన అబ్రహాములా            ||నేనేమైనా||

సర్వము పోయి శరీరము కుళ్ళిన
నా అనువారే వెలివేసినా (2)
ఆప్తులంతా శత్రువులైనా (2)
అంతము వరకు సహియించిన ఆ యోబులా          ||నేనేమైనా||

నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే
చావైనా అది నాకెంతో మేలే (2)
ఇదిగో నేను ఉన్నానయ్యా (2)
దయతో నన్ను గైకొనుమయ్యా నా యేసయ్యా            ||నేనేమైనా||


Nenemainaa Prabhuvaa Ninne Sthuthisthaanu
Naakemunnaa Prabhuvaa Neeke Arpisthaanu
Nenemaiyunnaano Nee Daya Valanenayyaa
Naakunnavanniyu Neevichchinavenayyaa (2)          ||Nenemainaa||

Leka Leka Vruddhaapyamandu
Ekaika Kumaaruni Ichchindi Neeve (2)
Ichchina Neeve Bali Koragaa (2)
Thechchi Neeku Arpinchina Abrahaamulaa        ||Nenemainaa||

Sarvamu Poyi Shareeramu Kullina
Naa Anuvaare Velivesinaa (2)
Aapthulanthaa Shathruvulainaa (2)
Anthamu Varaku Sahiyinchina Aa Yobulaa            ||Nenemainaa||

Naa Mattukaithe Brathukuta Kreesthe
Chaavainaa Adi Naakentho Mele (2)
Idigo Nenu Unnaanayyaa (2)
Dayatho Nannu Gaikonumayyaa Naa Yesayyaa           ||Nenemainaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: