నీతో స్నేహం చేయాలని

పాట రచయిత: అక్షయ ప్రవీణ్
Lyricist: Akshaya Praveen


నీతో స్నేహం చేయాలని
నీ సహవాసం కావాలని (2)
నీ లాగే నేను ఉండాలని
నిను పోలి ఇలలో నడవాలని (2)
యేసయ్యా… యేసయ్యా…
నీ స్నేహం నాకు కావాలయ్యా (2)     ||నీతో||

శాశ్వతమైన నీ కృపతో నింపి
నీ రక్షణ నాకు ఇచ్చావయ్యా (2)
ఏమివ్వగలను నీ కృపకు నేను
నన్ను నీకు అర్పింతును (2)
యేసయ్యా… యేసయ్యా…
నీ కృపయే నాకు చాలునయ్యా (2)

మధురమైన నీ ప్రేమతో నన్ను పిలచి
నీ సేవకై నన్ను ఏర్పరచుకున్నావా (2)
ఏమివ్వగలను నీ ప్రేమకు యేసు
నన్ను నీకు అర్పింతును (2)
యేసయ్యా… యేసయ్యా…
నీ ప్రేమే నాకు చాలునయ్యా (2)

బలమైన నీ ఆత్మతో నన్ను నింపి
నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్యా (2)
ఏమివ్వగలను నీ కొరకు నేను
నన్ను నీకు అర్పింతును (2)
యేసయ్యా… యేసయ్యా…
నీ తోడే నాకు చాలునయ్యా (2)     ||నీతో||


Neetho Sneham Cheyaalani
Nee Sahavaasam Kaavaalani (2)
Nee Laage Nenu Undaalani
Ninu Poli Ilalo Nadavaalani (2)
Yesayyaa… Yesayyaa…
Nee Sneham Naaku Kaavalayyaa (2)      ||Neetho||

Shaashwathamaina Nee Krupatho Nimpi
Nee Rakshana Naaku Ichchaavayyaa (2)
Emivvagalanu Nee Krupaku Nenu
Nannu Neeku Arpinthunu (2)
Yesayyaa… Yesayyaa…
Nee Krupaye Naaku Chaalunayyaa (2)

Madhuramaina Nee Prematho Nannu Pilachi
Nee Sevakai Nannu Erparachukunnaava (2)
Emivvagalanu Nee Premaku Yesu
Nannu Neeku Arpinthunu (2)
Yesayyaa… Yesayyaa…
Nee Preme Naaku Chaalunayyaa (2)

Balamaina Nee Aathmatho Nannu Nimpi
Nee Saakshigaa Nannu Nilipaavayyaa (2)
Emivvagalanu Nee Koraku Nenu
Nannu Neeku Arpinthunu (2)
Yesayyaa… Yesayyaa…
Nee Thode Naaku Chaalunayyaa (2)      ||Neetho||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply