దేవుని యందు భక్తి గల స్త్రీ

పాట రచయిత:
Lyricist:


దేవుని యందు భక్తి గల స్త్రీ కొనియాడబడును
ఆమె చేసిన పనులే ఆమెకు – ఘనత నొసంగును         ||దేవుని||

ప్రార్ధన చేసి వీర వనితగా
ఫలమును పొంది ఘనత పొందెను
హన్నా వలె నీవు
ప్రార్ధన చేసెదవా ఉపవసించెదవా         ||దేవుని||

ప్రభు పాదములు ఆశ్రయించి
ఉత్తమమైనది కోరుకున్నది
మరియ వలె నీవు
ప్రభు సన్నిధిని కోరెదవా         ||దేవుని||

వినయ విధేయతలే సుగుణములై
తన జనమును రక్షించిన వనిత
ఎస్తేరును బోలి
దీక్షను పూణెదవా ఉపవసించెదవా         ||దేవుని||


Devuni Yandu Bhakthi Gala Sthree Koniyaadabadunu
Aame Chesina Panule Aameku – Ghanatha Nosangunu     ||Devuni||

Praardhana Chesi Veera Vanithagaa
Phalamunu Pondi Ghanatha Pondenu
Hannaa Vale Neevu
Praardhana Chesedavaa Upavasinchedavaa     ||Devuni||

Prabhu Paadamulu Aashrayinchi
Utthamamainadi Korukunnadi
Mariya Vale Neevu
Prabhu Sannidhini Koredavaa     ||Devuni||

Vinaya Vidheyathale Sugunamulai
Thana Janamunu Rakshinchina Vanitha
Estherunu Boli
Deekshanu Poonedavaa Upavasinchedavaa     ||Devuni||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply