నా ప్రాణమైన యేసు

పాట రచయిత: జయశీలన్
అనువదించినది: ఎం విలియం గవాస్కర్
Lyricist: Jayasheelan
Translator: M William Gavaskar


నా ప్రాణమైన యేసు
నా ప్రాణములోనే కలిసి
నా ప్రాణమా నే నిన్నే స్తుతింతున్
నా ప్రాణమా నే నిన్నే స్తుతింతున్ (2)
నా ప్రాణమైన ప్రాణమైన ప్రాణమైన యేసు (2)       ||నా ప్రాణమైన||

లోకమంతా మరచితినీ
విలువైనది కనుగొంటినీ (2)
నీ నామం స్తుతించుటలో
యేసయ్య.. నీ ప్రేమ రుచించుటలో (2)
రాజా…                 ||నా ప్రాణమైన||

నీ వాక్యం నాకు భోజనమే
శరీరమంతా ఔషధమే (2)
రాత్రియు పగలునయ్యా
నీ యొక్క వచనం ధ్యానింతును (2)
రాజా…                 ||నా ప్రాణమైన||


Naa Praanamaina Yesu
Naa Praanamulone Kalisi
Naa Praanamaa Ne Ninne Sthuthinthun
Naa Praanamaa Ne Ninne Sthuthinthun (2)
Naa Praanamaina Praanamaina Praanamaina Yesu (2)

Lokamanthaa Marachithini
Viluvainadi Kanugontini (2)
Nee Naamam Sthuthinchutalo
Yesayya.. Nee Prema Ruchinchutalo (2)
Raajaa…                ||Naa Praanamaina||

Nee Vaakyam Naaku Bhojaname
Shareeramanthaa Oushadhame (2)
Raathriyu Pagalunayyaa
Nee Yokka Vachanam Dhyaaninthunu (2)
Raajaa…                ||Naa Praanamaina||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: