యేసుని నామములో

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసుని నామములో – మన బాధలు పోవును
దుష్టాత్మలు పారిపోవును
శోధనలో జయమొచ్చును
మృతులకు నిండు జీవమొచ్చును
హృదయములో నెమ్మదొచ్చును
యేసు రక్తముకే – యేసు నామముకే
యుగయుగములకూ మహిమే
అభిషిక్తులగు తన దాసులకు
ప్రతి సమయమునా జయమే    ||యేసుని||

ఘోరమైన వ్యాధులెన్నైనా
మార్పులేని వ్యసనపరులైనా
ఆర్ధికముగా లోటులెన్నున్నా
ఆశలు నిరాశలే ఐనా
ప్రభుయేసుని నమ్మినచో – నీవు విడుదలనొందెదవు
పరివర్తన చెందినచో – పరలోకం చేరెదవు            ||యేసు రక్తముకే ||

రాజువైనా యాజకుడవైనా
నిరుపేదవైనా బ్రతుకు చెడివున్నా
ఆశ్రయముగా గృహములెన్నున్నా
నిలువ నీడే నీకు లేకున్నా
శ్రీ యేసుని నామమున – విశ్వాసము నీకున్నా
నీ స్థితి నేడేదైనా – నిత్యజీవము పొందెదవు         ||యేసు రక్తముకే ||

Yesuni Naamamulo – Mana Baadhalau Povunu
Dushtaathmalu Paaripovunu
Shodhanalo Jayamochchunu
Mruthulaku Nindu Jeevamichchunu
Hrudayamulo Nemmadochchunu
Yesu Rakthamuke – Yesu Naamamuke
Yuyugamulaku Mahime
Abhishikthulagu Thana Daasulaku
Prathi Samayamuna Jayame            ||Yesuni||

Ghoramaina Vyaadhulennainaa
Maarpuleni Vyasanaparulainaa
Aardhikamugaa Lotulennunnnaa
Aashalu Niraashale Ainaa
Prabhu Yesuni Namminacho – Neevu Vidudala Nondedavu
Parivarthana Chendinacho – Paralokam Cheredavu         ||Yesu Rakthamuke||

Raajuvainaa Yaajakudavainaa
Nirupedavainaa Brathuku Chedi Unnaa
Aashrayamugaa Gruhamulennunnaa
Niluva Neede Neeku Lekunnaa
Shree Yesuni Naamamuna – Vishwaasamu Neekunnaa
Nee SThitho Nededainaa – Nithyajeevamu Pondedavu        ||Yesu Rakthamuke||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: