పరిశుద్ధుడవై

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

పరిశుద్ధుడవై – మహిమ ప్రభావములకు నీవే పాత్రుడవు
బలవంతుడవై – దీనుల పక్షమై కృప చూపు వాడవు (2)
దయాళుడవై – ధారాళముగా నను దీవించిన శ్రీమంతుడా
ఆరాధన నీకే నా యేసయ్యా
స్తుతి ఆరాధన నీకే నా యేసయ్యా (2)        ||పరిశుద్ధుడవై||

నీ స్వాస్థ్యమైన నీ వారితో కలిసి నిను సేవించుటకు
నీ మహిమ ప్రభావమును కిరీటముగా ధరింపజేసితివి (2)
శాశ్వత కాలము వరకు నీ సంతతిపై దృష్టి నిలిపి
నీ దాసుల ప్రార్ధనలు సఫలము చేసితివి         ||ఆరాధన||

నీ నిత్యమైన ఆదరణ చూపి నను స్థిరపరచుటకు
నీ కరుణా కటాక్షమును నాపై కురిపించి నను ప్రేమించితివి (2)
నాకు ప్రయోజనము కలుగజేయుటకు నీ ఉపదేశమును బోధించి
నీ దాసుని ప్రాణమును సంతోషపరచితివి         ||ఆరాధన||

ఆనందకరమైన దేశములో నేను నిను ఘనపరచుటకు
నీ మహిమాత్మతో నింపి సురక్షితముగా నన్ను నివసింపజేసితివి (2)
మేఘ వాహనుడవై వచ్చుఁవరకు నే కనిపెట్టుచుందును నీ కోసము
నీ దాసుల కాంక్షను సంపూర్ణ పరచెదవు         ||ఆరాధన||

Parishuddhudavai – Mahima Prabhaavamulaku Neeve Paathrudavu
Balavanthudavai – Deenula Pakshamai Krupa Choopu Vaadavu (2)
Dayaaludavai – Dhaaraalamugaa Nanu Deevinchina Shreemanthudaa
Aaraadhana Neeke Naa Yesayyaa
Sthuthi Aaraadhana Neeke Naa Yesayyaa (2)         ||Parishuddhudavai||

Nee Swaasthyamaina Nee Vaaritho Kalisi Ninu Sevinchutaku
Nee Mahima Prabhaavamunu Kireetamugaa Dharimpajesithivi (2)
Shaashwatha Kaalamu Varaku Nee Santhathipai Drushti Nilipi
Nee Daasula Praardhanalu Saphalamu Chesithivi           ||Aaraadhana||

Nee Nithyamaina Aadarana Choopi Nanu Sthiraparachutaku
Nee Karunaa Kataakshamunu Naapai Kuripinchi Nanu Preminchithivi (2)
Naaku Prayojanamu Kalugajeyutaku Nee Upadeshamunu Bodhinchi
Nee Daasuni Praanamunu Santhoshaparachithivi           ||Aaraadhana||

Aanandakaramaina Deshamulo Nenu Ninu Ghanaparachutaku
Nee Mahimaathmatho Nimpi Surakshithamuga Nannu Nivasimpajesithivi (2)
Megha Vaahanudavai Vachchuvaraku Ne Kanipettuchundunu Nee Kosamu
Nee Daasula Kaankshanu Sampoorna Parachedavu           ||Aaraadhana||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: