లోకమును విడచి

పాట రచయిత:
Lyricist:


లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా (2)
సర్వమిచ్చటనే విడువవలెన్ – విడువవలెన్     ||లోకమును||

యాత్రికులము ఈ దుష్ట లోకములో
పాడు లోకములో మనకేది లేదు (2)
ఏ విషయమందైన గర్వించలేము (2) గర్వించలేము
జాగ్రత్తగానే నడచుకొనెదము (2)      ||లోకమును||

మన ఈర్ష్య కపటా ద్వేషాలు విడచి
నిజ ప్రేమతోనే జీవించెదాము (2)
నిష్కళంకులమై శుద్ధులమై (2) శుద్ధులమై
పరిపూర్ణతను చేపట్టుదాము (2)      ||లోకమును||

ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూచెదాము
ఎంతా అద్భుతమో సౌందర్య నగరం (2)
ప్రభువు చెంతకు వెళ్ళెదము (2) వెళ్ళెదము
విజయోత్సవముతో ప్రవేశించెదము (2)      ||లోకమును||

Lokamunu Vidachi Vellavalenugaa (2)
Sarvamichchatane Viduvavalen – Viduvavalen      ||Lokamunu||

Yaathrikulamu Ee Dushta Lokamulo
Paadu Lokamulo Manakedi Ledu (2)
Ae Vishayamandaina Garvinchalemu (2) Garvinchalemu
Jaagratthagaane Nadachukonedamu (2)        ||Lokamunu||

Mana Eershya Kapataa Dweshaalu Vidachi
Nija Premathone Jeevinchedaamu (2)
Nishkalankulamai Shuddhulamai (2) Shuddhulamai
Paripoornathanu Chepattudaamu (2)        ||Lokamunu||

Aathmeeya Nethraalatho Choochedaamu
Enthaa Adbhuthamo Soundarya Nagaram (2)
Prabhuvu Chenthaaku Velledamu (2) Velledamu
Vijayothsavamutho Praveshinchedamu (2)        ||Lokamunu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply