యేసన్న స్వరమన్నా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసన్న స్వరమన్నా
నీవెప్పుడైనా విన్నావా (2)       ||యేసన్న||

ఏదేను తోటలో ఆదాము చెడగా
ఆ దేవుడే పిలిచె (2)
యెహోవా ఎదుటను ఆదాము దాగిన (2)
అటులనే నీవును దాగెదవా (2)       ||యేసన్న||

జనముల శబ్దము జలముల శబ్దము
బలమైన ఉరుములతో (2)
కలిసిన స్వరము పిలిచిన యేసు (2)
పిలిచిన పిలుపును నీవింటివా (2)       ||యేసన్న||

ఆనాడు దేవుడు మోషేను పిలువగా
ఆలకించెను స్వరము (2)
ఈనాడు నీవును ఈ స్వరము వినగా (2)
కానాను చేరగా కదిలి రావా (2)       ||యేసన్న||

Yesanna Swaramannaa
Neeveppudainaa Vinnaavaa (2)       ||Yesanna||

Edenu Thotalo Aadaamu Chedagaa
Aa Devude Piliche (2)
Yehova Edutanu Aadaamu Daagina (2)
Atulane Neevunu Daagedavaa (2)       ||Yesanna||

Janamula Shabdamu Jalamula Shabdamu
Balamaina Urumulatho (2)
Kalisina Swaramu Pilichina Yesu (2)
Pilichina Pilupunu Neevintivaa (2)       ||Yesanna||

Aanaadu Devudu Moshenu Piluvagaa
Aalakinchenu Swaramu (2)
Eenaadu Neevunu Ee Swaramu Vinagaa (2)
Kaanaanu Cheraga Kadili Raavaa (2)       ||Yesanna||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply