దేవా నీ నామం

పాట రచయిత: కృపల్ మోహన్
Lyricist: Kripal Mohan


దేవా నీ నామం
బలమైనది నీ నామం (2)
స్తుతియింతును నీ నామం
ఘనపరతును నీ నామం (2)
అన్నిటి కన్న పై నామం
యేసయ్యా నీ నామం (2)

ఆశ్రయ దుర్గము నీ నామం
నా కొండా నా కోట (2)
స్తుతియింతును నీ నామం
ఘనపరతును నీ నామం (2)
అన్నిటి కన్న పై నామం
యేసయ్యా నీ నామం (4)


Devaa Nee Naamam
Balamainadi Nee Naamam (2)
Sthuthiyinthunu Nee Naamam
Ghanaparathunu Nee Naamam (2)
Anniti Kanna Pai Naamam
Yesayyaa Nee Naamam (2)

Aashraya Durgamu Nee Naamam
Naa Kondaa Naa Kota (2)
Sthuthiyinthunu Nee Naamam
Ghanaparathunu Nee Naamam (2)
Anniti Kanna Pai Naamam
Yesayyaa Nee Naamam (4)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply