దేవా ఈ జీవితం

పాట రచయిత:
Lyricist:


దేవా ఈ జీవితం నీకంకితం (2)
ఎన్ని కష్టాలైనా… ఎన్ని నష్టాలైనా…
నీతోనే నా జీవితం
వ్యాధి బాధలైనా… శోక సంద్రమైనా…
నీతోనే నా జీవితం (2)            ||దేవా||

నీ ప్రేమను చూపించి – నీ కౌగిటిలో చేర్చి
నీ మార్గమునే నాకు చూపినావు (2)
నీతోనే నడచి – నీలోనే జీవించి
నీతోనే సాగెదను (2)            ||ఎన్ని||


Devaa Ee Jeevitham Neekankitham (2)
Enni Kashtaalainaa… Enni Nashtaalainaa…
Neethone Naa Jeevitham
Vyaadhi Baadhalainaa… Shoka Sandramainaa…
Neethone Naa Jeevitham (2)         ||Devaa||

Nee Premanu Choopinchi – Nee Kougitilo Cherchi
Nee Maargamune Naaku Choopinaavu (2)
Neethone Nadachi – Neelone Jeevinchi
Neethone Saagedhanu (2)          ||Enni||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply