ఒకే ఒక మార్గము

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఒకే ఒక మార్గము
ఒకే ఆధారము
ఒకే పరిహారము
లేదు వేరే మార్గం
క్రీస్తేసే మార్గం (2)
విడువుము నీ మార్గం           ||ఒకే ఒక||

లోకం మాయరా
పాపం వీడరా (2)
నీ హృదయమెంతో బలహీనమంతా
పెడ దారి చూపురా (2)
పరికించి చూడుమా           ||ఒకే ఒక||

Oke Oka Maargamu
Oke Aadhaaramu
Oke Parihaaramu
Ledu Vere Maargam
Kreesthese Maargam (2)
Viduvumu Nee Maargam            ||Oke Oka||

Lokam Maayaraa
Paapam Veedaraa (2)
Nee Hrudayamentho Balaheenamanthaa
Peda Daari Choopuraa (2)
Parikinchi Choodumaa             ||Oke Oka||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply