నీవు లేనిదే నేను లేను

పాట రచయిత: జి ఎస్తేర్ రాణి
Lyricist: G Esther Rani

నీవు లేనిదే నేను లేను ప్రభువా
నీ కృప లేనిదే నే బ్రతుకలేనయ్యా
బ్రతుకలేనయ్యా నీవు లేక క్షణమైనా (2)
నీవు లేకుంటే నా బ్రతుకే శూన్యం (2)
మరువకయ్యా నన్ను ఏ క్షణము దేవా (2)
నీ ప్రేమతో నన్ను లాలించు ప్రతి క్షణము (2)          ||నీవు||

గమ్యమును ఎరుగక నేను వెతలు పాలైన వేళ
తీరాన్ని దాటలేని నావ నేనైన వేళ (2)
నా గమ్యం నీవైతి – ఆ గమ్యం సిలువాయే (2)
ఆ సిలువే నాకు శరణం
నా పాప పరిహారం (2)          ||నీవు||

అపజయమే నాదు బ్రతుకును విషాదముగా మార్చిన వేళ
జీవించుటకాశ లేక మరణాన్ని కోరిన వేళ (2)
నా ఆశ నీవైతి – ఆ ఆశ సిలువాయే (2)
ఆ సిలువే నాకు నిరతం
నా జీవిత చిరుదీపం (2)          ||నీవు||

Neevu Lenide Nenu Lenu Prabhuvaa
Nee Krupa Lenide Ne Brathukalenayyaa
Brathukalenayyaa Neevu Leka Kshanamaina (2)
Neevu Lekunte Naa Brathuke Shoonyam (2)
Maruvakayyaa Nannu Ae Kshanamu Devaa (2)
Nee Prematho Nannu Laalinchu Prathi Kshanamu (2)             ||Neevu||

Gamyamunu Erugaka Nenu Vethalu Paalaina Vela
Theeraanni Daataleni Naava Nenaina Vela (2)
Naa Gamyam Neevaithi – Aa Gamyam Siluvaaye (2)
Aa Siluve Naaku Sharanam
Naa Paapa Parihaaram (2)             ||Neevu||

Apajayame Naadu Brathukunu Vishaadamugaa Maarchina Vela
Jeevinchutakaasha Leka Maranaanni Korina Vela (2)
Naa Aasha Neevaithi – Aa Aasha Siluvaaye (2)
Aa Siluve Naaku Niratham
Naa Jeevitha Chirudeepam (2)             ||Neevu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply