సుడిగాలైననూ

పాట రచయిత: సామర్థ్ శుక్లా, దీపికా కోటెచ, ఫిలేమోన్ ఆనంద్,
బెన్హర్ బిన్నీ, విశాల్ దాస్ జేష్ అబ్రహం, షెల్డన్ బంగెరా,
సామ్ అలెక్స్ పసుల, ఆనంద్ పాల్ & రేచెల్ ఫ్రాన్సిస్
అనువదించినది: ఎస్తేర్ తాటపూడి & విక్కీ
Lyricist: Samarth Shukla, Deepika Kotecha, Philemon Anand,
Benhur Binny, Vishal Das Jesh Abraham, Sheldon Bangera,
Sam Alex Pasula, Anand Paul & Rachel Francis
Translator: Esther Thatapudi & Vicky


సుడిగాలైననూ నిశ్చలముగ చేసెదవు
నీవే నా బలం నీవే నా నమ్మకం (2)
గడచిన కాలము నాతో ఉన్నావు
నేడు నా తోడు నడుచుచున్నావు
సదా నాతోనే ఉంటావు
ఎగసిపడే తుఫానుల్లో – నీవే ఆశ్రయ దుర్గము
ఎదురుపడే అలలెన్నైనా – అవి నీ పాదముల క్రిందనే (2)

వ్యాధి నను చుట్టినా
లెమ్మని సెలవిచ్చెదవు
యెహోవా రాఫా
నీవే నా స్వస్థత (2)       ॥గడచిన॥

ఓ వ్యాధి నీ శిరస్సు వొంగెనే
నాపై నీ అధికారం చెల్లదే
రూపింపబడిన ఏ ఆయుధం
నాకు విరోధముగా వర్ధిల్లదు (2)      ॥ఎగసిపడే॥

Sudigaalainanu Nischalamuga Chesedavu
Neeve Naa Balam Neeve Naa Nammakam (2)
Gadachina Kaalamu Naatho Unnaavu
Nedu Naa Thodu Naduchuchunnaavu
Sadaa Naathone Untaavu
Egasipade Thuphaanullo – Neeve Aashraya Durgamu
Edurupade Alalennainaa – Avi Nee Paadamula Krindane (2)

Vyaadhi Nanu Chuttinaa
Lemmani Selavichchedavu
Yehovaa Raaphaa
Neeve Naa Swasthatha (2)     ||Gadachina||

O Vyaadhi Nee Shirassu Vongene
Naapai Nee Adhikaaram Chellade
Roopimpabadina Ae Aayudham
Naaku Virodhamugaa Vardhilladu (2)          ||Egasipade||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply