నమ్మదగిన దేవుడవు

పాట రచయిత: శ్రీనివాస్ బండారు
Lyricist: Srinivas Bandaru


నమ్మదగిన దేవుడవు యేసయ్యా
నిత్య జీవమిచ్చు దేవుడవు నీవయ్యా (2)
నా తేజోమయుడా నాదు రక్షకా
నను విడిపించిన నా విమోచకా (2)
నీ శరణు జొచ్చితి ఆదరించుము
సేదదీర్చి నీ అక్కున చేర్చుము
యేసయ్యా… సేదదీర్చి నీ అక్కున చేర్చుము     ||నమ్మదగిన||

నా ప్రాణము దప్పిగొని ఆశపడెనే
నీ కృపా వార్తను వినిపించుము (2)
నా పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో
కృతజ్ణతా స్తుతులు చెల్లించెదన్ (2)         ||నీ శరణు||

నా ప్రాణము ఆపదలో చిక్కుబడెనే
నను రక్షించుటకై చేయి చాచితివే (2)
పదితంతుల సితారతో గానముతో
స్తుతి గానం చేసి కీర్తించెదన్ (2)         ||నీ శరణు||

Nammadagina Devudavu Yesayyaa
Nithya Jeevamichchu Devudavu Neevayyaa (2)
Naa Thejomayudaa Naadu Rakshakaa
Nanu Vidipinchina Naa Vimochakaa (2)
Nee Sharanu Jochchithi Aadarinchumu
Sedadeerchi Nee Akkuna Cherchumu
Yesayyaa… Sedadeerchi Nee Akkuna Cherchumu        ||Nammadagina||

Naa Praanamu Dappigoni Aashapadene
Nee Krupaa Vaarthanu Vinipinchumu (2)
Naa Poorna Hrudayamutho Aathmatho
Kruthagnthaa Sthuthulu Chellinchedan (2)       ||Nee Sharanu||

Naa Praanamu Aapadalo Chikkubadene
Nanu Rakshinchutakai Cheyi Chaachithive (2)
Padi Thanthula Sithaaratho Gaanamutho
Sthuthi Gaanam Chesi Keerthinchedan (2)       ||Nee Sharanu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply