అలంకరించును

పాట రచయిత: జాన్ జెబరాజ్
Lyricist: John Jebaraj

నా మనస్సా ఆయన మరచునా
దేవుడు నిన్ను మరచిపోవునా (2)
ఆయనే నీ బాధలన్ని కనుమరుగు చేయునే
ఆనంద తైలము నీపై కుమ్మరించునే (2)
స్తుతింపజేయునే – నిన్ను అలంకరించునే
కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించునే (2)

నిట్టూర్పు శబ్దము విన్న – నీ హద్దులన్నిటిలో
సమృద్ధి గానాలెన్నో – ఇది మొదలు వినబడునే (2)
తరిగిపోను నేను – అణగార్చబడను నేను (2)     ||స్తుతింపజేయునే||

సరిచేయు వాడే – ఓ ….స్థిరపరచినాడే
బలపరచినాడే – పూర్ణుణ్ణి చేయునే
సరి చేసి నిన్ను – హెచ్చించిన ప్రభువు
ఈ నూతనవత్సరములో – అలంకరించునే…

విచారించే వారు లేక – ఒంటరైయున్న నీకు
ఆరోగ్యము దయచేసి – పరిపాలన నిచ్చునే (2)
కూలిన కోటను – రాజగృహముగా మార్చును (2)     ||స్తుతింపజేయునే||    ||నా మనస్సా||

Naa Manassaa Aayana Marachunaa
Devudu Ninnu Marachipovunaa (2)
Aayane Nee Baadhalanni Kanumarugu Cheyune
Aananda Thailamu Neepai Kummarinchune (2)
Sthuthimpajeyune – Ninnu Alankarinchune
Kolpoyinadanthaa Punaruddharinchune (2)

Nittoorpu Shabdamu Vinna – Nee Haddulannitilo
Samruddhi Gaanaalenno – Idi Modalu Vinabadune (2)
Tharigiponu Nenu – Anagaarchabadanu Nenu (2)     ||Sthuthimpajeyune||

Saricheyuvaade – Oo… Sthiraparachinaade
Balaparachinaade – Poornunni Cheyune
Sarichesi Ninnu – Hechchinchina Prabhuvu
Ee Noothana Vathsaramulo – Alankarinchune….

Vichaarinche Vaaru Leka – Ontaraiyunna Neeku
Aarogyamu Dayachesi – Paripaalana Nichchune (2)
Koolina Kotanu – Raaja Gruhamugaa Maarchunu (2)   ||Sthuthimpajeyune||    ||Naa Manassaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply