వాటి వాటి కాలమున

పాట రచయిత: ఎస్ జే బెర్క్మన్స్
Lyricist: S J Berchmans


వాటి వాటి కాలమున అన్నిటిని
అతి మనోహరముగా చేయువాడా (2)
యేసయ్యా.. యేసయ్యా..
నా దైవం నీవేనయ్యా (2)       ||వాటి వాటి||

ఆశ భంగం కానేరదు
మంచి రోజు ముందున్నది (2)
సత్క్రియను ఆరంభించెను
ఎటులైన చేసి ముగించును (2)
(నే) రూఢిగా నమ్ముచున్నాను
ఎటులైన చేసి ముగించును (2)      ||యేసయ్యా||

అద్భుతములు చేసెదను
నీ తోడుంటానంటివి (2)
నా ప్రజల ఎదుట నీవు
(నను) హెచ్చింప చేసెదవు (2)
(నే) రూఢిగా నమ్ముచున్నాను
హెచ్చింప చేసెదవు (2)      ||యేసయ్యా||

ఇప్పుడున్న వాటి కంటే
వెయ్యి రెట్లు చేసెదవు (2)
ఆకాశ తార వలె
భువిలో ప్రకాశింతును (2)
(నే) రూఢిగా నమ్ముచున్నాను
భువిలో ప్రకాశింతును (2)      ||యేసయ్యా||


Vaati Vaati Kaalamuna Annitini
Athi Manoharamugaa Cheyuvaadaa (2)
Yesayyaa.. Yesyayaa..
Naa Daivam Neevenayyaa (2)      ||Vaati Vaati||

Aasha Bhangam Kaaneradu
Manchi Roju Mundunnadi (2)
Sathkriyanu Aarambhinchenu
Etulaina Chesi Muginchunu (2)
(Ne) Roodigaa Nammuchunnaanu
Etulaina Chesi Muginchunu (2)       ||Yesayyaa||

Adbhuthamulu Chesedanu
Nee Thoduntaanantivi (2)
Naa Prajala Eduta Neevu
(Nanu) Hechchimpa Chesedavu (2)
(Ne) Roodigaa Nammuchunnaanu
Hechchimpa Chesedavu (2)       ||Yesayyaa||

Ippudunna Vaati Kante
Veyyi Retlu Chesedavu (2)
Aakaasha Thaara Vale
Bhuvilo Prakaashinthunu (2)
(Ne) Roodigaa Nammuchunnaanu
Bhuvilo Prakaashinthunu (2)       ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply