దినమెల్ల నే పాడినా

పాట రచయిత: ప్రభు భూషణ్ ప్రత్తిపాటి
Lyricist: Prabhu Bhushan Prathipati


దినమెల్ల నే పాడినా కీర్తించినా
నీ ఋణము నే తీర్చగలనా
కొనియాడి పాడి నీ సాక్షిగానే
ఇలలో జీవించనా             ||దినమెల్ల||

గాయపడిన సమయాన మంచి సమరయునిలా
నా గాయాలు కడిగిన దేవా
ఆకలైన వేళలో ఆహారమిచ్చి
నన్ను పోషించినావు దేవా (2)
నిను విడువనూ ఎడబాయననినా (2)
నా యేసయ్య                        ||దినమెల్ల||

నా బలహీనతయందు నా సిలువను మోస్తూ
నిన్ను పోలి నేను నడిచెదన్
వెనుకున్నవి మరచి ముందున్న వాటికై
సహనముతో పరుగెత్తెదన్ (2)
ఉన్నత పిలుపునకు కలుగు బహుమానము (2)
నేను పొందాలని                     ||దినమెల్ల||

Dinamella Ne Paadinaa Keerthinchinaa
Nee Runamu Ne Theerchagalanaa
Koniyaadi Paadi Nee Saakshigaane
Ilalo Jeevinchanaa              ||Dinamella||

Gaayapadina Samayaana Manchi Samarayunilaa
Naa Gaayaalu Kadigina Devaa
Aakalaina Velalo Aahaaramichchi
Nannu Poshinchinaavu Devaa (2)
Ninu Viduvanoo Edabaayananinaa (2)
Naa Yesayya                       ||Dinamella||

Naa Balaheenathayandu Naa Siluvanu Mosthoo
Ninnu Poli Nenu Nadichedan
Venukunnavi Marachi Mundunna Vaatikai
Sahanamutho Parugeththedan (2)
Unnatha Pilupunaku Kalugu Bahumaanamu (2)
Nenu Pondaalani                  ||Dinamella||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: