నీకు ఎంత చేసినా

పాట రచయిత: విలియం కేరి
Lyricist: William Cary


నీకు ఎంత చేసినా ఋణము తీరదయ్యా
నీకు ఎంత పాడినా ఆశ తీరదయ్యా (2)
నీవు చేసినవి చూపినవి వింటే
హృదయం తరియించి పోతుంది దేవా
నీవు చూపినవి చేసినవి చూస్తే
హృదయం ఉప్పొంగి పోతుంది దేవా
దేవా… యేసు దేవా – నాధా… యేసు నాధా

నా మార్గమంతటిలో నను కాపాడినావు (2)
నా చేయి పట్టుకొని నను నడిపించినావు (2)
ఏమేమి మారినా నీ మాట మారదు (2)
అదియే నాకు బలమైన దుర్గము (2)           ||దేవా||

మా కష్ట కాలంలో మమ్ము కరుణించినావు (2)
ఏ రాయి తగలకుండా మము ఎత్తి పట్టినావు (2)
ఏమేమి మారినా నీ మాట మారదు (2)
అదియే నాకు బలమైన దుర్గము (2)           ||దేవా||


Neeku Entha Chesinaa Runamu Theeradayyaa
Neeku Entha Paadinaa Aasha Theeradayyaa (2)
Neevu Chesinavi Choopinavi Vinte
Hrudayam Thariyinchi Pothundi Devaa
Neevu Choopinavu Chesinavi Choosthe
Hrudayam Uppongi Pothundi Devaa
Devaa.. Ysu Devaa – Naathaa.. Yesu Nathaa

Naa Maargamathatilo Nanu Kaapaadinaavu (2)
Naa Cheyi Pattukoni Nanu Nadipinchinaavu (2)
Ememi Maarinaa Nee Maata Maaradu (2)
Adiye Naaku Balamaina Durgamu (2)         ||Devaa||

Maa Kashta Kaalamlo Mammu Karuninchinaavu (2)
Ae Raayi Thagalakundaa Mamu Etthi Pattinaavu (2)
Ememi Maarinaa Nee Maata Maaradu (2)
Adiye Naaku Balamaina Durgamu (2)         ||Devaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply